Modlíme se za děti i biřmovance

Na 4. neděli velikonoční, 26. dubna 2015, čeká naši farnost slavnost, při které 12 dětí poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Provázejme děti i jejich rodiče svou modlitbou.

O několik týdnů později, týden před Slavností seslání Ducha svatého, v neděli 17. května 2015, přijmou naši biřmovanci svátost biřmování. Do naší farnosti přijede generální vikář brněnské diecéze Mons. František Mikulášek. I ty, kdo se připravují právě na tento den, podporujme svoji modlitbou. Zvlášť na ně pak budeme myslet při Novéně k Duchu svatému, ke které se budeme společně scházet v bílovickém kostele od 15. do 23. května.

Nechat vzkaz

*