Nový cyklus ekumenických biblických hodin

Od 10. října 2023 začíná nový cyklus ekumenických biblických hodin pod vedením Pavla Kašpara na téma Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba (Genesis 12-38).  Budeme se setkávat v úterky od 19.30 na faře.

Komentáře jsou zablokovány.