Prohlídka kostelů v Jedovnicích a Senetářově

V blízkosti Bílovic se nachází hned tři sakrální stavby, které přitahují pozornost lidí díky tomu, že byly postaveny nebo výrazně rekonstruovány v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu z iniciativy P. Františka Vavříčka na začátku sedmdesátých let minulého století, tedy v době komunistické totality. V neděli 11. září odpoledne jsme mohli naštívit nejdříve kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích, následně pak kapli Božského Srdce Páně v sousedních Kotvrdovicích a na závěr pak kostel sv. Josefa v Senetářově. Průvodcem místy, která jsou z velké části dílem Mikuláše Medka, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a Jana Nepraše, nám byl P. Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

 

 

Komentáře jsou zablokovány.