Vánoce

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1,14).
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, nám o něm podal zprávu (J 1,18).

To, že se narodil Ježíš, je zásadní projev Boží lásky ke každému z nás a je to důvod, proč se o Vánocích radovat.

Požehnané Vánoce.

Komentáře jsou zablokovány.