Ze schůzky farní rady

Farní rada se sešla v pátek 1. října 2021. Zápis ze všeho podstatného najdete pod odkazem níže.

Setkání se zúčastnil Ing. Tomáš Vichr, technik stavebních investic biskupství. Mluvili jsme o potřebných opravách věže a střechy kostela, ostatně už poněkolikáté. Je zřejmé, že stav kostelní věže trápí většinu lidí. Možnosti pro velkou opravu jsou však prakticky závislé na vypsání vhodného dotačního titulu. V blízké době by měla být připravena alespoň přibližná kalkulace případných nákladů. Opravu střechy by šlo rozdělit do dvou fází. Věž kostela bude však výrazně náročnější (i finančně) a nelze ji dělat po částech.

Opakovaně jsme také řešili, zda by se do kostela měla vrátit původní křížová cesta. Shodli jsme se, že pokud by se měla vrátit, pak by měla být nejdříve zrestaurovaná.  Její absence po nějaký čas měla vést nás všechny farníky k přemýšlení nad tím, nakolik se do postupně se proměňujícího prostoru kostela hodí či zda by měla být nahrazena jinou (a v tom případě jakou). Shodli jsme se, že v současné podobě se do interiéru kostela nehodí. Bude však potřeba intenzivně hledat podobu nového řešení, případně pak ještě nějakého dočasného (aby třeba na postní dobu nějaká vhodná křížová cesta v kostele byla). Nabízí se využití bočních oken, které projdou podobnou výměnou podobně jak v minulém roce okna v presbytáři. Dá se samozřejmě využít i prostor mezi okny, kde byly umístěny obrazy původní křížové cesty. Ať tak či tak, nemělo by se jedna o nijak abstraktní návrhy, motivy křížové cesty by z nich měly být zcela srozumitelné. Chtěli bychom dlouhodobě rozvíjet a podporovat odkaz bílovického rodáka P. Jana Rybáře. I s tím se nabízí několik možností, jak novou křížovou cestu propojit s jeho odkazem. K otevřené diskuzi na toto téma jsou zváni všichni farníci. Věříme, že společné hledání řešení povede k obohacení duchovního života celé farnosti.

A protože už byly dokončeny vitráže vytvořené podle návrhu malíře Bohumíra Matala, rychle jsme podpořili návrh pana faráře na slavnostní instalaci spojenou s poděkování na neděli 17. října.

Farní rada 1.10.2021 – zápis

Komentáře jsou zablokovány.