Alfa potřetí na startu

Kurzy Alfa si postupně v životě farnosti získávají své místo. Už potřetí jsme na začátku a před sebou máme jedenáct večerů s jedenácti otázkami, které se neodbytně vynořují v mysli každého člověka, který hledá smysl života. Jedenáct večerů s dobrou večeří, s atraktivní přednáškou, nad kterou se po kávě a zákusku může diskutovat v menších skupinkách. Jedenáct večerů, při kterých vzniknou nová přátelství. A třeba zase budeme všichni o krůček blíž Bohu, který nás sám hledá. Alfa je příležitostí k setkání s Bohem i s lidmi. Úvod do křesťanství, který pomáhá nalézat odpovědi na důležité životní otázky. Svobodná atmosféra nabízí zastavit se a zamyslet. Zveme na večeři a těšíme se na každé setkání. ALFA je tu pro vás.

Nechat vzkaz

*