Jubileum 100 let kostela

V roce 2013 bílovická farnost slaví výročí 100 let od posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje. Kostel benedikoval 20. července 1913 děkan Julius Koubek z Bystrce.  Více o historii bílovického kostela zde.

Jubileum 100 let bílovického kostela slavíme v roce 2013, v němž si celá naše země připomíná 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy.

Při příležitosti stoletého jubilea je pro všechny farníky i hosty připravena pamětní kniha, do které mohou zapsat své příspěvky a „přání jubilantovi“: více zde

 

Akce v naší farnosti v rámci kulatého jubilea:

sobota 9. března 2013, 19.00 – koncert skupiny Oboroh – Šel přes potok Cedron k hoře  (kostel sv. Cyrila a Metoděje)

sobota 16. března 2013, 18.00 – koncert skupiny Nebend  – Písničky o životě a smrti (farní sál)

sobota 13. dubna 2013, 18.00 – koncert Ireny Budweiserové   (kostel sv. Cyrila a Metoděje)

neděle 14. dubna 2013 – První svaté přijímání

pátek 24. května 2013 –  Noc v kostele (navštivte v noci náš kostel a užijte si program, který pro vás připravujeme) – 17:30 až 23:00

neděle 16. června 2013 – Slavnost ke 100 rokům od dokončení a vysvěcení našeho kostela – hlavní oslava jubilea

  • poctil nás svou návštěvou i kardinál Miloslav Vlk
  • v 9 hod. začíná slavnostní mše sv., při které bude posvěcen oltář a zvon
  • po mši sv. následuje velká oslava na farní zahradě 
  • od 14 hod. hraje cimbálová muzika
  • možnost zakoupit si upomínkové předměty
  • 15. – 16. června (sobota-neděle) můžete v sále Obecní hospody navštívit výstavu historických fotografií Bílovic

sobota 22. června 2013  – Mladé (cyrilometodějské) hody 2013

pátek 5. července 2013 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, vysvěcen nový zvon sv. Klimenta pro bílovickou kapličku sv. Jana Nepomuckého

2. polovina roku 2013 – představení sborníku „100 let kostela“

Neděle 15. září 2013Pěší pouť na Vranov u Brna

Sobota 5. října 2013Varhanní koncert – Jiří Chlum – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje

 

Komentáře jsou zablokovány.