Ministranti

Pravidelné schůzky malých ministrantů se uskutečňují v neděli v 8:30 hod. – tedy 90 minut přede mší sv. (jednou za dva týdny). Společenství ministrantů nabízí klukům porozumět smyslu jejich služby u oltáře a pochopit duchovní význam jednotlivých úkonů při liturgických obřadech. Současně můžou vytvořit dobrou partu s příležitostí mnoha společných zážitků.
Bližší informace Marek Martínek a Marek Holánek.

Chceš se přidat? Přijď se podívat!

 

Aktuality: Co nás čeká?

Ministrantská víkendovka
Zveme tě na ministrantskou víkendovku, která proběhne od 22.6. do 24.6. na faře v Bílovicích nad Svitavou. Čeká tě spousta zábavy a her společně s ministranty z Kuřimi.
Každý správný ministrant na takovou víkendovku potřebuje vlastní spacák, karimatku, oblečení dle počasí, hygienické potřeby, lahev na vodu, tužku, papír, pevnou obuv, pláštěnku, malý cestovní batůžek na menší výlet. Cena za celý víkend je 200kč, ze kterých bude zajištěno jídlo a věcné odměny pro každého jedince. Sraz bude v pátek v 17:00 před farou. Víkend ukončíme společným obeděm v neděli a předpokládaný konec je kolem 13:30.

Komentáře jsou zablokovány.